Wykrywanie nowotworów przy zastosowaniu badań markerów nowotworowych.

Diagnostyka chorób nowotworowych staje się coraz ważniejsza ze względu na rosnącą ilość zachorowań na choroby nowotworowy. Jest to wynikiem między innymi starzenia się społeczeństwa. Wiek jest jednym z istotnych czynników ryzyka przy chorobach nowotworowych. Jednak również styl życia, jak sposób odżywiania się, wpływa również na możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe.

Przy profilaktyce chorób nowotworowych bardzo ważne jest przede wszystkim regularne badanie się. Nawet wykonanie podstawowych badań oraz wizyta u lekarza internisty pozwala często dużo wcześniej wykryć rozwój choroby nowotworowej. Ważne jest również szybkie reagowanie na niepokojące objawy. Jednocześnie wykonanie wielu podstawowych badań jest proste, gdyż badanie profilaktyczne markery nowotworowe można wykonać w wielu placówkach medycznych. Informacje o tym, gdzie można wykonać markery nowotworowe badanie można sprawdzić w Internecie, gdzie wykorzystać można strony placówek medycznych, na których znajdują się informacje o dostępnych badaniach.

W czym pomagają badania markerów nowotworowych?

Wykonanie badania krwi na markery nowotworowe to wstępny proces określania, czy u pacjenta rozwija się choroba nowotworowa. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że takie badanie krwi na marker nowotworowe nie daje zawsze jednoznacznej wskazówki, co do występowania choroby nowotworowej. Natomiast realizacja takiej diagnostyki pozwala szybko wykluczyć występowanie choroby. Jednocześnie w przypadku podejrzeń rozwijania się choroby można przeprowadzić inne, bardziej szczegółowe badania.

Badania na markery nowotworowe to najczęściej badania krwi. Jednak mogą to być również badania tkanek czy moczu. Jeśli chce się przeprowadzić kompleksowe badania warto sprawdzić, w której placówce w wybranym mieście, jak Poznań badanie na markery nowotworowe jest wykonywane w pełnym zakresie. W wielu placówkach medycznych badania markerów nowotworowych dotyczy jedynie wybranych markerów. Dodatkowo sprawdzając informacje o dostępności badań w wybranych placówkach można również sprawdzić jaką ceną badania markerów nowotworowych można się spotkać.

Rodzaje markerów nowotworowych

W ramach badań markerów nowotworowych można spotkać się z różnym typami markerów. Dla przykładu antygen nowotworowy CA-125 dotyczy raka jajnika. Podwyższone stężenie tego markera może oznaczać rozwijanie się choroby nowotworowej w jajnikach. Jednak trzeba brać pod uwagę, że ten marker nowotworowy wykryty w organizmie może być również związanych z zapaleniami narządów rodnych. Dodatkowo marker może również wskazywać na występowanie ciąży czy miesiączki. Natomiast wykrycie takiego markera podczas badania pozwala na realizowanie szczegółowej diagnostyki, co oczywiście często pozwala wykluczyć występowanie raka jajnika, ale może wskazać występowanie innej choroby. Badanie markerów nowotworowych przy raku jajnika to również ważny element diagnostyki podczas leczenia choroby nowotworowej jajników, gdyż pozwala ocenić skuteczność leczenia przy podawaniu chemioterapii czy stosowania radioterapii.

Tags